Speciale

Personskadesager er ofte komplicerede og behandles derfor ofte af specialistadvokater. Din Erstatningsadvokat er et højt specialiseret kontor med 15 års erfaring i behandling af personskadesager.

Vi har rigtig mange piskesmældssager, og derfor et særligt fokus på dem, men har ligeledes omfattende erfaring i alle andre typer personskadesager.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn

Det er vores erfaring, at det er afgørende for sagerne, at du får bistand af en specialiseret advokat i personskaderet, da retsområdet dels er juridisk kompliceret med en meget betydelig retspraksis, dels fordrer et indgående kendskab til de særlige lægelige forhold, der ofte er afgørende for sagernes udfald.

Dette er særligt vigtigt i piskesmældssagerne, hvor den lægelige dokumentation er afgørende for erstatningsmulighederne, herunder også i forhold til lægevalg.

Hos Din Erstatningsadvokat får du bistand af en advokat, der er vandt til at gennemgå lægejournaler og forstår betydningen af journalerne for sagen.

Vi briefer vores klienter inden lægeundersøgelser, så du ved, hvad det går ud på og er forberedt.

Du kan derfor, uanset sagstype være sikker på, at du hos Din Erstatningsadvokat får hjælp af en erfaren og specialiseret advokat, og det er den bedste garanti du kan få for, at du får den erstatning du har krav på.