Patientskader

Patientskader behandles af Patientforsikringen og Ankenævnet for Patientforsikringen. Den lov der administreres efter, hedder lov- om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Loven dækker ikke kun offentlige sygehuse, men også praktiserende læger og andre autoriserede behandlere. En lovændring i juli 2018 har yderligere udvidet personkredsen til også at omfatte hjælpere til autoriserede behandlere på plejehjem, institutioner og lign.

Patientskadesager er stort set altid komplicerede, da det er nødvendigt at adskille den såkaldte grundtilstand fra selve skaden. Patienter, der pådrager sig en skade under behandling, får ikke erstatning for grundtilstanden, dvs. den skade eller lidelse de blev behandlet for, men kun den skade, som behandlingen har medført.

Dette indebærer, at sagerne ofte indeholder vanskelige lægelige skøn, som kan være vanskelige at gennemskue.

Patientskader kan anerkendes i en række tilfælde, men de mest almindelige skader sker enten fordi der begås en behandlingsfejl eller fordi patienten pådrager sig en komplikation under behandlingen.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn
Behandlingsfejl

Disse sager er typisk relativt nemme at identificere, da sygehuset eller lægen ofte selv vil indberette hændelsen som en utilsigtet hændelse eller ligefrem selv anmelde.

Sagerne omfatter f.eks. forsinket eller ukorrekt diagnose, manglende akut eller subakut henvisning til hospital, men også tekniske fejl ved operationer m.v.

Komplikationer

Det er faktisk muligt at få anerkendt behandlingsskader, selvom der ikke er begået fejl fra behandlerens side. Disse sager kan anerkendes under den såkaldte rimelighedsregel. Reglen gør det muligt at få erstatning, hvis en behandling har medført et betydelig og sjælden komplikation, som ikke kunne have været undgået.

De mest almindelige sager, der anerkendes under rimelighedsreglen er infektioner og nerveskader efter operationer.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, du har pådraget dig en patientskade, er du velkommen til at ringe eller skrive for en gratis vurdering.