Priser

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af din sag. I langt de fleste sager kan vi tilbyde en såkaldt no cure no pay ordning. Det betyder, at du ikke skal betale salær, hvis du ikke får erstatning. Hvis sagen udløser erstatning, vil salæret typisk udgøre maksimalt 10%. Procentsatsen er vejledende, og skal være rimeligt vurderet i forhold til den tid der er brugt, sagens udfald, størrelse og kompleksitet.

Den vejledende procentsats kan være større eller mindre afhængig af risikoen i sagen. Salæret kan aldrig overstige den aftalte procentsats.

Denne løsning er attraktiv for mange skadelidte, da den sikrer proportionalitet mellem erstatning og omkostninger til advokaten.

Det er også muligt at betale salær efter den medgåede tid. Her betales salær for det antal timer, der bruges på sagen, aktuelt med en timesats på kr. 3.000,- inkl. moms.

Du er altid velkommen til at ringe, vis du har spørgsmål.

Bliv ringet op
– Det koster ikke noget
Vi bestræber os på at svare inden for ét døgn