Socialsager

 

Socialsager

Næsten alle, der har været udsat for en skade eller ulykke kommer på et eller andet tidspunkt i kontakt med kommunen. Kontakten med kommunen omfatter typisk spørgsmål om midlertidige ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp og revali- dering, men kan også dreje sig om fleksjob eller pension.

 

Efter socialreformens ikrafttræden i januar 2013, er det ikke blevet nemmere at kommunikere med kommunerne, og det er generelt blevet vanskeligere som borger at trænge igennem.

 

I mange skadesager verserer der sideløbende en socialssag, som kan have væsentlig betydning for erstatningssagen. Det er en afgørende forudsætning for en god rådgivning, at forstå sammenhængen mellem socialssagen og erstatningssagen.

 

Vi bistår mange af vores klienter i socialsagerne, herunder i spørgsmål om anke af afgørelser om afslag på sygedagpenge, fleksjob, revalidering m.v.

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring for en gratis og uforpligtende drøftelse

 

Tlf.: 60 40 10 10

Erstatningsadvokaten Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum E-mail: advokatfirma@din-erstatningsadvokat.dk Tlf.: 60 40 10 10 CVR: 35 78 99 87