Piskesmæld

 

Piskesmæld

Inden for personskade er vores speciale piskesmæld. Piskesmæld eller whiplash er ikke en diagnose, men en traumebeskrivelse, der kan udløse nogle velkendte symptomer.

 

For at give den bedste rådgivning i en skadesag omfattende piskesmæld, er det afgørende, at advokaten har erfaring med netop denne type sager, og at advokaten har den fornødne viden om de særlige problemstillinger, som sagerne medfører, herunder lægeligt.

 

Vi søger altid for at være fuldt opdateret om den lægelige udvikling, og deltager i lægekonferencer m.v.

 

Særligt om årsagssammenhæng

 

Ganske mange piskesmældsager kompliceres af spørgsmål om årsagssammenhæng, og det er noget, som alle forsikringsselskaber er særdeles fokuserede på.

 

.De fleste forsikringsselskaber undersøger således straks fra sagens anmeldelse, om der findes dokumentation for såkaldte straks- og brosymptomer, og afviser ofte sagerne, hvis der ikke foreligger tilstrækkelig lægelig dokumentation for symptomerne.

 

Næsten alle forsirkingsselskaber bruger crashtests i dag. Disse tests kan give nogle særlige problemstillinger i sager med påstået lav kollisionsenergi.

 

Vi anser det for en del af vores opdrag at rådgive klienterne intensivt om, hvorledes der bedst sikres tilstrækkelig lægefaglig dokumentation for den helbredsmæssige tilstand samt om betydningen af crashtests.

 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring for en gratis og uforpligtende drøftelse

 

Tlf.: 60 40 10 10

Erstatningsadvokaten Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum E-mail: advokatfirma@din-erstatningsadvokat.dk Tlf.: 60 40 10 10 CVR: 35 78 99 87