Skadesager

Færdselsulykker

 

I 2016 skete der knap 3.000 trafikulykker med personskade. Mange af de personer, som har været involveret i en trafikulykke, har krav på erstatning og godtgørelse.

 

De mest almindelige krav er

 

  • Godtgørelse for svie og smerte, aktuelt kr. 195,- pr. sygedag
  • Tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er et indtægtstab
  • Erstatning for helbredsomkostninger, f.eks. medicin- eller behandlingsudgifter
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab

 

Særligt om ansvar og omkostninger

 

Er en skade omfattet af færdselsloven gælder der et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at den ansvarlige skadevolder i stort sat alle sager skal betale erstatning og godtgørelse for personskade uanset hvilken part, der har skylden for ulykken.

 

Den ansvarlige skadevolder skal også betale rimelige advokatomkostninger, og det er derfor i mange færdselssager helt gratis at få advokatbistand.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring for en gratis og uforpligtende drøftelse

 

Tlf.: 60 40 10 10

Erstatningsadvokaten Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum E-mail: advokatfirma@din-erstatningsadvokat.dk Tlf.: 60 40 10 10 CVR: 35 78 99 87