Forsikringssager

Forsikringssager

En forsikring er en aftale mellem forsikringsselskabet og dig. Det betyder, at det er indholdet af aftalen, som er afgørende for, hvilke rettigheder du har.

 

 

 

 

De mest almindelige tvister mellem forsikringsselskaberne og deres kunder omfatter tingsskadekrav efter indbrud, tyveri af bil og lign. Disse sager løses ofte bedst uden advokat, da sagerne typisk er relativt lette at forstå og føre.

 

Der er dog to typer af sager, som mange vælger at søge advokatbistand i. Det drejer sig om ulykkes- og invalidesager omfattende mén og erhvervsevnetab, hvor der kan være betydelige erstatningsbeløb på spil.

 

Særligt om invalideforsikring

 

Hvis du har været ude for en ulykke eller har en varig lidelse, som har medført langvarig sygdom eller helt eller delvist ophør af arbejdet, og tillige har tegnet en invalideforsikring, kan du have krav på en løbende ydelse for erhvervsevnetab.

 

Disse sager er komplicerede og kan omfatte store erstatninger, hvis den løbende ydelse beregnes som en nutidsværdi.

 

Vi har omfattende erfaring med disse sager, herunder hvorledes Ankenævnet for Forsikring behandler og vurderer sagerne.

 

Har dit forsikringsselskab afvist dækning eller reduceret/afskåret en midlertidig løbende ydelse, kan du kontakte os for en gratis drøftelse.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring for en gratis og uforpligtende drøftelse

 

Tlf.: 60 40 10 10

Erstatningsadvokaten Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum E-mail: advokatfirma@din-erstatningsadvokat.dk Tlf.: 60 40 10 10 CVR: 35 78 99 87